Allah'ın Güzel İsimleri

2008-04-19 17:43:00

   

ESMA-ÜL HÜSNA ( ALLAH'IN 99 İSMİ) VE TÜRKÇE KARŞILIĞI

 

 

 • 1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu

 • 2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran

 • 3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek

 • 4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı

 • 5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran

 • 6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan

 • 7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren

 • 8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan

 • 9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan

 • 10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran

 • 11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi

 • 12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan

 • 13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan

 • 14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren

 • 15-GAFFAR C.C. Çok affeden

 • 16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden

 • 17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren

 • 18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran

 • 19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan

 • 20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen

 • 21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan

 • 22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten

 • 23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden

 • 24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten

 • 25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren

 • 26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan

 • 27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten

 • 28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören

 • 29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren

 • 30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez

 • 31-LATİF Lutfu keremi bol olan

 • 32-HABİR Her şeyden haberdar olan

 • 33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden

 • 34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen

 • 35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan

 • 36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan

 • 37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan

 • 38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur

 • 39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden

 • 40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren

 • 41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören

 • 42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi

 • 43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan

 • 44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü

 • 45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren

 • 46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan

 • 47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan

 • 48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven

 • 49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz

 • 50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten

 • 51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören

 • 52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit

 • 53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan

 • 54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan

 • 55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen

 • 56-VELİY Müminlerin dostu olan

 • 57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan

 • 58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen

 • 59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan

 • 60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten

 • 61-MUHYİ Canlılara hayat veren

 • 62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

 • 63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan

 • 64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan

 • 65-VACİD C.C. İstediğini bulan

 • 66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi

 • 67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan

 • 68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil

 • 69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan

 • 70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten

 • 71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren

 • 72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan

 • 73-EVVEL Herşeyden önce olan

 • 74-AHİR Herşeyden sonra olan

 • 75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen

 • 76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan

 • 77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan

 • 78-MÜTEALİ Ali, büyük

 • 79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan

 • 80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden

 • 81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran

 • 82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden

 • 83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen

 • 84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

 • 85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi

 • 86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun

 • 87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan

 • 88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan

 • 89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan

 • 90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan

 • 91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan

 • 92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan

 • 93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri

 • 94-HADİ Kullarına hidayet veren

 • 95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen

 • 96-BAKİ Varlığının sonu olmayan

 • 97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi

 • 98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran

 • 99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

 • C.C.(Celle Celalühü)   

589
0
0
Yorum Yaz