Çift ve Tek Sayılar

2008-04-03 22:12:00

ÇİFT  VE  TEK  SAYILAR


 Ve çift ve tek

             89-Fecr Suresi 3

Gördüğünüz gibi Kuran'ın 89. suresinin 3. ayeti "Çift'e ve Tek'e" dikkat çekmiştir. Daha önce söylediğimiz gibi Arapça'da başa getirilen "Ve" kendisinden sonra gelen sözcükleri vurgulamak için kullanılmıştır. Bahsettiğimiz ayetten ilham alan Koroş Cemnişon, Kuran'ın sure ve ayetleri üzerinde ilginç bir gözlemde bulundu. Bu gözlem, Kuran'ın sure numaralarından ayet numaralarına kadar mükemmel bir şekilde düzenlendiğini bir kez daha ispatlamaktadır.

Kuran'daki sure ve ayet numaralarını sayılarla ifade ettiğimizde Fatiha Suresini 1:7 (Yani 1. sure 7 ayet), Bakara Suresini 2: 286 (Yani 2. sure 286 ayet) olarak tanımlıyoruz. İşte birazdan inceleyeceğimiz tabloda Fatiha için 1 ve 7'yi toplayıp 8'i bulacağız ve 8 çift sayı olduğu için çift hanesine yazacağız. 3. sure olan Ali İmran için sure numarası 3'ü ve ayet sayısı 200'ü toplayıp 203'ü bulacağız ve bu sayı tek olduğu için sayıyı tek hanesine yazacağız. Bunu Kuran'ın tüm sureleri ve tüm ayetleri için gerçekleştireceğiz. Tablodan izleyin.

Sure No Ayet Sayısı Toplam Çift Tek
1 7 8 8 -
2 286 288 288 -
3 200 203 - 203
4 176 180 180 -
5 120 125 - 125
6 165 171 - 171
.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
57 29 86 86 -
.................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
109 6 115 - 115
110 3 113 - 113
111 5 116 116 -
112 4 116 116 -
113 5 118 118 -
114 6 120 120 -
Toplam 6555 6234 - 6234 6555

Kuran'daki tüm surelerin numaralarının toplamı olan 6555 sayısı ile "Tek" hanesinde elde ettiğimiz 6555 sayısı birbirlerinden bağımsız olarak elde ettiğimiz sayılardır. Bu iki sayının eşit olması için hiçbir neden yoktur. Aynı zamanda ayet sayılarının toplamı olan 6234 sayısıyla "Çift" hanesinde elde ettiğimiz 6234 sayısının aynı olması için de hiçbir neden yoktur. Bu veri, Kuran'ın sure ve ayet numaralarındaki ilahi düzenleme için sayısız delilden biridir.

Kuran'ın sure ve ayet numaralarındaki "çift" ve "tek" rakamların düzenlenmesindeki ilginç özellikler bu kadarla kalmaz. Kuran'daki sure sayılarının 114 (6x19) olduğunu biliyoruz. 19'u 10 9 olarak yazarsak 6 x (10 9) olur. Bunun açılımında bulduğumuz 60 sayısı Kuran'daki çift sayılı ayetlere sahip sureleri, 54 sayısı ise tek sayılı ayetlere sahip sureleri ifade eder.  Bu 60 tane çift sayılı ayete sahip surelerin; 30 tanesi tek sayılı surelerde, 30 tanesi çift sayılı surelerde geçer. 57 tane tek sayılı ayete sahip surelerin ise; 27 tanesi tek sayılı surelerde, 27 tanesi çift sayılı surelerde geçer. Bunların da geçişi 3 x (10 9) olarak yazılabilir. Böylece 30 ve 27 çıkar.

114= 6x19 = 6x (10 9) = (6x10) (6 9) = 60 54

 57 = 3x19 = 3x (10 9) = (3x10) (3x9) = 30 27

Elimizde 4 tane grup vardır. Her bir grup için bir örnek verelim:

1- Tek sayılı sure – tek sayılı ayet sayısı: Örnek Fatiha Suresi (1. sure 7 ayet)

2- Tek sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Ali İmran Suresi (3. Sure 200 ayet)

3- Çift sayılı sure numarası- tek sayılı ayet: Örnek Enam Suresi (6. sure 165 ayet)

4- Çift sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Nisa Suresi (4. sure 176 ayet)

Bu 4 grubun oluşturduğu tablo şöyledir:

114 Sure

60
(Çift sayılı ayete sahip sureler)

54
(Tek sayılı ayete sahip sureler)
30
Çift numaralı sureler
30
Tek numaralı sureler
27
Çift numaralı sureler
27
Tek numaralı sureler

Sırf bir suredeki bir ayeti değiştirirseniz bu düzen değişir. Örneğin Fatiha suresi 8 ayet olursa hem ilk tabloda incelediğimiz düzen, hem sure oranlarında gözlemlediğimiz bu düzen değişir. Aynı şekilde Ali İmran Suresi (3. sure)'ni 2. sure yaparsak da tüm bu matematiksel düzen değişir. Yalnızca bir tek sureye 2, 4, ayet gibi çift bir rakam eklersek veya çıkarırsak tablodaki sonuçlar değişmez. Fakat bir "Tek" bir "Çift" ayetli suredeki yapacağımız değişiklik yine tüm tablodaki verileri değiştirir. Sure sıralamasında ise bir "Tek" ve bir "Çift" numaralı surenin yerini değiştirmeye kalktık mı anında tüm veriler bozulur. Böyle bir tablonun tesadüfen oluştuğunu iddia etmek; görmek istememenin veya matematiksel olasılık hesaplarını doğru değerlendirmemenin bir sonucudur. Allah, Kuran'da kitapları rakamlandırdığına dikkat çekmiştir,  ayrıca "Tek"e ve "Çift"e de dikkat çekmiştir. Allah'ın bize gösterdiği bu tablolar, Allah'ın bu dikkat çektiklerindeki hikmetleri anlamamızı sağlamaktadır.

Sure numarasına ve ayet sayısına göre değerlendirdiğimiz sureleri:  1- Homojen sureler, 2- Heterojen sureler olarak iki grupta inceleyebiliriz Homojen surelerden kastımız; hem sure numarası, hem ayet sayısı "Tek" olan veya hem sure numarası, hem ayet sayısı "Çift" olan surelerdir. Heterojen surelerden kastımız ise sure numarası ve ayet sayısından biri "Tek" iken, diğeri "Çift" olan surelerdir. Sureleri bu açıdan incelediğimizde eşit şekilde 57 homojen ve 57 heterojen sure vardır. Tablodan detayları görebilirsiniz:

114 Sure
Homejen Sureler Heterojen Sureler
57 Sure 57 Sure
30 Sure
Çift Sure Numarası
Çift Ayet Sayısı
27 Sure
Tek Sure Numarası
Tek Ayet Sayısı
30 Sure
Çift Sure Numarası
Tek Ayet Sayısı
27 Sure
Tek Sure Numarası
Çift Ayet Sayısı

Sure numaralarının ve ayet sayılarının toplamı "Tek" ve "Çift" olmak açısından anlamlı olduğu gibi aynı zamanda "Tek" ve  "Çift" sure numaralarının ve ayet sayılarının adedi de simetriler oluşturarak anlamlıdır. Üstelik bu konuda birbirini iç içe bir sistemle kilitleyen bulgular bu kadarla da kalmaz.

Daha önce Kuran'daki tüm sure numaralarının toplamının 6555 olduğunu gördük. Bu aynı zamanda sure ve ayet numaralarını topladığımızda "Tek" sonuç elde ettiğimiz sütundaki sayıların toplamına eşittir. Arka arkaya gelen sayıların toplamı matematikte nx(n 1)/2 formülüyle bulunur. Bu yüzden Kuran'daki sure numaralarının toplamını şöyle bulabiliriz:

114x(114 1)/2 = 6555

Buradan yola çıkan Ürdün'lü araştırmacı Jalghoom Kuran'da 60 adet "Çift" sayıda, 54 adet "Tek" sayıda ayet olduğunu göz önünde bulundurarak bu formülü ikiye bölerek şöyle yazdı:

60x(114 1)/2 = 3450

54x(194 1)/2 = 3105

         Toplam = 6555

Yine bu noktada da karşımıza çok ilginç bir sonuç çıkmaktadır. Kuran'daki "Çift" sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı 3450'yi, "Tek" sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı ise 3105'i vermektedir.

Bu verdiğimiz örneği oluşturduğu sonuç açısından inceleyelim: 3. ve 17. sureleri örnek olarak ele alalım. 3. Sure 200 ayettir, yani 3. Sure "Çift" sayılı ayete sahip bir suredir. 17. Sure 111 ayettir, yani "Tek" sayılı ayete sahip bir suredir. Bu iki surenin tamamen aynı kalıp sadece sure numaralarının yer değiştirdiğini düşünelim. O zaman "Çift" ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda 3464 edecekti, "Tek" ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda ise 3091 edecekti. Böylece yukarıdaki denklemde elde ettiğimiz veri tamamen bozulacaktı. Yani Kuran'ın herhangi iki suresinin sadece yerlerini değiştirirseniz bile bu tablo bozulacaktır. Bu da Kuran'ın sure numaralarının ilahi bir düzenleme ile oluşturulduğunu ve en ufacık değişikliği bu düzenlemenin kabul etmeyeceğini göstermektedir.

Kuran'ı ikiye bölersek ilk bölümü 57. sure olan Hadid (Demir) Suresi'nin sonuna kadardır. 1'den 57'ye kadar olan sure numaralarını toplarsak 1653 elde ederiz. Hadid Suresi'nin sıra numarasını (57) ve ayet sayısını (29) çarparsak; 57x29= 1653 (19x87) eder. Böylece Hadid Suresi Kuran'ı ikiye bölerek incelediğimizde ilginç matematiksel veriler elde edeceğimize ipuçları vermektedir.

 

Kuran'ın ilk yarısındaki surelerin toplamı:
(1 2 3 ................ 55 56 57)
1653 (19x87)
Kuran'ın ilk yarısının son suresinin numarasının (57), bu surenin ayet sayısı ile (29) çarpımı 1653 (19x87)

 Kuran'ın ilk yarısında 29 tane "Tek" numaralı, 28 tane "Çift" numaralı sure vardır. Kuran'ın ikinci yarısında 28 tane "Tek" numaralı, 29 tane "Çift" numaralı sure vardır. Bu doğal bir sonuçtur, arka arkaya olan tüm sayılarda bu özellik gözükür. Fakat ilginç olan şudur ki Kuran'ın ilk yarısında 29 tane "heterojen", 28 tane "homojen" sure varken, ikinci yarısında 28 tane "heterojen", 29 tane "homojen" sure vardır. Bu matematiğin gerektirdiği bir sonuç değildir. Bu Kuran'ın hiç tükenmeyen mucizelerinden biridir (Daha önce homojenlik ve heterojenlik açısından incelediğimiz tabloyu hatırlayın). 

114 Sure

Kuran'ın ilk yarısı: 57 Sure Kuran'ın ikinci yarısı: 57 Sure
29 tane "Tek"
 numaralı sure
28 tane "Çift"
 numaralı sure
29 tane "Çift"
 numaralı sure
28 tane "Tek"
 numaralı sure
29 tane "Homojen" numaralı sure 28 tane "Heterojen" numaralı sure 29 tane "Heterojen" numaralı sure 28 tane "Homojen" numaralı sure

Sırf Kuran'daki sure numaralarını ve ayet sayılarını "Tek" ve "Çift" açısından incelememiz bile Kuran'daki surelerin sırasının da, ayetlerin numaralarının da ilahi düzenleme ile düzenlendiğini ve bu düzenin matematiksel sistem ile korunduğunu ispata yeterlidir. Elimizde matematiksel mucize açısından test ettiğimiz tek bir tane Kitap vardır. Fakat bu tek Kitap hiç tükenmeyen mucizeler vermektedir. Çünkü bu Kitap insan gücünün çok ötesindedir ve her şeyin Yaratıcısı tarafından indirilmiştir.


Kaynak: www.mucizeler.com

226
0
0
Yorum Yaz